Aanmeldingsprocedure

  • Je kunt een mail sturen naar administratie@nvst.nl met daarin jouw naam en adresgegevens. Je krijgt dan informatie toegezonden over het aanvragen van het aanmeldingspakket.
  • Als je lid wilt worden, maak je het bedrag voor het aanmeldingspakket (klik hier voor het tarief) over op bankrekening NL47 INGB 0005 7101 46 ten name van de Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten te Grou onder vermelding van: “toetsing”, je persoonsnaam (dus geen praktijknaam), adresgegevens en mailadres.
  • Het bedrag van de aanmelding is met name voor de toetsing en staat los van de overige kosten.
  • Na betaling ontvang je het aanmeldingsformulier plus statuten, beroepsprofiel, beroepscode, huishoudelijk reglement, klacht- en tuchtreglement en richtlijnen praktijkvoering.
  • Wij hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van jou nodig. De aanvraag wordt door de NVST via screeningsautoriteit Justis online voor je klaargezet. Uit deze verklaring moet blijken dat er voor wat betreft jouw praktijkvoering geen gedrag bekend is dat een reden kan zijn om je als lid van de NVST te weigeren. Er zijn kosten verbonden aan deze verklaring. Zij komen volledig voor jouw rekening.
  • Er wordt een afspraak met je gemaakt door de toelatingscommissie om je te bezoeken in jouw eigen praktijk.
  • Na ontvangst van de vereiste bescheiden en de toetsing besluit het bestuur of je toegelaten wordt als lid van onze vereniging.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer