Tarieven

Onderstaande tarieven gelden voor 2024!

Contributie Lidmaatschap 320,–
Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (verplicht) ¬†83,–
Rechtsbijstandsverzekering (niet verplicht) 322,–
Kosten toetsing nieuwe leden 300,–
Muurschild¬†(verplicht ) 99,–
Administratiekosten 1e betalingsherinnering 10,–
Administratiekosten 2e betalingsherinnering 25.–

 

Als je in de loop van het jaar lid wordt, worden contributie en verzekeringspremie naar rato berekend. Dit gaat dan in op de 1e van de maand waarin je lid wordt.

Wanneer je je wilt aanmelden, kan je hiervoor “Kosten toetsing nieuwe leden” overmaken op rekeningnummer
NL47 INGB 000 57 10 146 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten. Bij de omschrijving vermeld je jouw naam en adresgegevens en “toetsing”.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer