Veelgestelde vragen

Algemeen

Bereikbaarheid NVST
Bereikbaarheid Bestuur
Wat is een ALV en welk voordeel heeft dat voor mij?
Wat houdt de VOG verplichting in en hoe vraag ik deze aan?
Wat zijn de consequenties voor mij als ik geen VOG indien?
Ik heb een specifieke vraag over een document aan wie kan ik die stellen?
Wat doet het bestuur en wat houden de diverse portefeuilles in?
Wie kan er bestuurslid worden?
Hoe wijzig ik mijn gegevens in de zorggids?
Welk adres moet ik registreren bij Vektis (AGB code)?

Financieel

Kom ik in aanmerking voor BTW-vrijstelling?

Intervisie

Ben ik verplicht om deel te nemen aan een intervisie?
Tellen de intervisie uren mee voor scholingsuren?
Waar vind ik de werkwijze voor intervisie?
Ik kon niet bij een intervisiebijeenkomst zijn, nu heb ik maar 1 keer intervisie, en nu?

Klachten

Wat is het TCZ register?

Lidmaatschap

Hoe meld ik mij aan als lid?
Wat kan ik verwachten als ik mij heb aangemeld?
Wat is een toetsing en is deze verplicht?
Wat zijn de voorwaarden waaraan mijn praktijkvoering moet voldoen?
Waar kan ik voorbeelden van een factuur enz. vinden?
Moet ik lid worden van een koepelorganisatie?
Moet ik een AGB-code hebben als ik niet declarabel ben voor de zorgverzekeraars?
Inschrijving Kamer van Koophandel (KvK) verplicht of niet?
Geen A+ therapeut, toch lid blijven?!
Verschil A+ lid en A-lid
Is BHV verplicht?

Scholingen

Ik ben / was BIG geregistreerd, heb ik vrijstelling voor medische basis kennis?
Kom ik in de zorggids ?
Krijgen mijn cliënten nog wel vergoeding als ik geen MBK/PSBK volgens PLATO eisen heb gedaan?
Ben ik verplicht na te scholen, zo ja, hoeveel uur?
Waar vind ik geaccrediteerde bijscholingen/opleidingen?
Wat is de KTNO en SNRO?
Ik voldoe niet aan de verplichte scholingsuren, wat kan ik verwachten?
Kan ik zelf het certificaat / diploma uploaden?
Accreditatie aanvragen voor scholingen bij KTNO?
Omrekenen uren naar EC en andersom
Moet ik als BIG-geregistreerde therapeut ook verplicht jaarlijks MBK/PsBK nascholen?
Niet-erkende en/of geaccrediteerde scholing, wat nu?

Verzekeringen

Hoe sluit ik een beroeps-, en bedrijfsaansprakelijkheids verzekering af?
Wat houdt een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in?
Valt dryneedling onder de dekking van onze verzekeringen?
Valt stoelmassage bij bedrijven onder de dekking van onze verzekeringen?

Visitatie

Is een visitatie verplicht?
Wanneer kan ik een visitatie verwachten?
Wat houdt een visitatie in?
Ik ben een nieuw (aspirant) lid, krijg ik meteen een visitatie?
Wat als ik al door een andere beroepsvereniging ben gevisiteerd?

Website / Social Media

Wordt mijn website vermeld op de website van de NVST?
Op welke sociale media platforms is de NVST actief?

Wet- en regelgeving

Wat is de AVG?
Verplichtingen vanuit Wkkgz
Verplichtingen vanuit AVG
Mijn zakelijke mailtjes komen op mijn telefoon binnen. Is het voldoende dat ik een inlogcode op mijn scherm heb?
Als ik 2 inlogcodes gebruik om mijn zakelijke mail te openen, is dat voldoende voor de AVG?
Is een wachtwoord om mijn computer te openen voldoende bescherming voor de persoonsgegevens die vermeld staan op de nota?
Mijn accountant ziet financiële gegevens en namen van cliënten, moet ik dan een verwerkersovereenkomst afsluiten?
Vallen gegevens op mijn antwoordapparaat ook onder de AVG?
Moet ik met mijn hostingbedrijf een verwerkersovereenkomst opstellen?
Mijn website is beveiligd met https omdat ik ook een intakeformulier daarop heb staan. Is dat voldoende?