Doelstelling van de vereniging

Doelstelling is het stimuleren van de ontwikkeling van lichaamsgerichte therapieën in Nederland. Deze therapieën moeten van een kwalitatief hoogwaardig niveau zijn. Periodieke toetsing van de kwaliteit is een voorwaarde voor het lidmaatschap.

Daarnaast ijvert de NVST, in samenwerking met andere beroepsverenigingen en koepelorganisaties, voor een volwassen aanzien van de therapievormen die door de leden van de vereniging worden uitgeoefend. Om dit te bereiken wordt gewerkt aan een betere samenwerking tussen reguliere en complementaire zorg.

Behartigen van de beroepsgerelateerde belangen van de aangesloten therapeuten is eveneens een doelstelling van de vereniging.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer