Lid worden

Waarom zou je lid worden?
Als therapeut met een eigen praktijk werk je meestal alleen. Dat heeft voordelen, maar ook nadelen. Je wilt immers weleens klankborden?
Bij de NVST tref je gelijkgestemden. Als ZZP-er is het fijn ergens bij te horen. Je kunt je collega’s onder andere jaarlijks ontmoeten tijdens de Algemene LedenVergadering.

De NVST ondersteunt je bij je werkzaamheden
Je hoeft niet voortdurend zelf het wiel uit te vinden. Regelmatig word je geïnformeerd over actuele zaken (denk bijv. aan Covid-19) en je kunt informatie terugvinden op deze website. Kom je er dan nog niet uit, dan kun je je vraag stellen aan het bestuur van de vereniging. De bestuursleden doen hun uiterste best om je vraag te beantwoorden of je op weg te helpen.

De NVST behartigt je belangen
Dit doen we door onder andere contacten te onderhouden met de diverse zorgverzekeraars en de koepelorganisatie.
Sommige zaken zijn voor therapeuten verplicht. Zo moet je volgens de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) als praktiserend therapeut een klachtenfunctionaris en een geschillencommissie geregeld hebben. Dit is via het lidmaatschap geregeld bij Quasir en Stichting Zorggeschil.

Via het lidmaatschap ben je verzekerd voor beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en is het mogelijk om een collectieve rechtsbijstandverzekering af te sluiten.

De NVST kent twee vormen van lidmaatschap
A+ lidmaatschap
Je hebt een opleiding volgens de toelatingseisen van de NVST plus een diploma Medische Basiskennis volgens de PLATO- eisen afgerond. De behandelingen kunnen dan voor vergoeding in aanmerking komen.

A lidmaatschap
Je hebt een opleiding volgens de toelatingseisen van de NVST afgerond. De behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding.

De NVST staat voor kwaliteit
Om de kwaliteit te waarborgen brengt het lidmaatschap ook enkele verplichtingen met zich mee, zoals

  • intervisie, een leuke manier om te sparren met je collega’s;
  • nascholingen zoals therapie-specifieke en medische basiskennis om je kennis te verdiepen en te verbreden;
  • visitatie om weer de puntjes op I te zetten wat betreft je praktijkvoering.

De verplichtingen die de NVST hanteert zijn bedoeld om de therapeut scherp en actueel te houden, de professionaliteit en de kwaliteit te waarborgen. Dit schept vertrouwen naar de cliënt, de reguliere zorg én de zorgverzekeraars.

De NVST

  • een vereniging van vakbekwame therapeuten;
  • waar de lijnen kort zijn;
  • er zo efficiënt mogelijk wordt gewerkt;
  • het bestuur altijd open staat voor suggesties.

Kortom: een vereniging waar jij je thuis zult voelen!

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer