Koepelorganisatie

De NVST maakt deel uit van koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Als A+ lid kun je ingeschreven worden in het HBO-register van RBCZ. Dit is niet verplicht, maar als je aan de eisen van de koepel voldoet en lid wordt komen je behandelingen bij veel zorgverzekeraars in aanmerking voor vergoeding. Vanzelfsprekend zijn de polisvoorwaarden daarin altijd leidend.

Het lidmaatschap van RBCZ betekent ook registratie in het Tuchtregister RBCZ. Leden van de NVST die niet in het HBO-register van RBCZ opgenomen kunnen of willen worden, kunnen zich wel registreren in het Tuchtregister. De uitoefening van het tuchtrecht gebeurt door de onafhankelijke Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

Bij RBCZ zijn meer beroepsverenigingen aangesloten. Gezamenlijk kan ervoor gezorgd worden dat de beeldvorming over de ‘alternatieve’ sector wordt bijgesteld.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer