online MBK Samenwerken in de eerstelijnszorg (Con Amore)

Op donderdag 14 april 2022 wordt er een online MBK-nascholing “Samenwerken in de eerstelijnszorg” door Con Amore georganiseerd.

De MBK-nascholing start om 09.00 uur en wordt afgesloten om 17:30 uur.

Totale studiebelasting 24,5 uur.
Kosten € 115,00

Locatie: online

De NVST regelt de aanmelding en de factuur.
Con Amore verzorgt de scholing en het certificaat.

Aanmelding als je inlogt op het ledendeel onder “Agenda”Samenwerken in de eerstelijnszorg

Binnen de eerste lijn is de afgelopen jaren veel veranderd. De zorg wordt binnen huisartspraktijken steeds meer verdeeld onder huisartsen, assistenten en praktijkondersteuners. De avond-, nacht-, en weekendzorg wordt op de meeste plaatsen vanuit centrale huisartsenposten verleend, de fysiotherapeut is vrij toegankelijk geworden en een deel van de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg is gedelegeerd naar gemeenten. Patiënten/cliënten krijgen meer keuzemogelijkheden en verzekeraars hebben meer invloed op het zorgaanbod.

Deze nascholing is ontwikkeld voor therapeuten, coaches en overige gezondheidsprofessionals die hier graag meer over willen leren en die willen samenwerken met (huis)artsen, fysiotherapeuten en andere professionals in de eerstelijnsgezondheidszorg.

Tijdens deze nascholing

 • Krijg je inzicht in de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg.
 • Je krijgt inzicht in de vele soorten professionals die binnen de eerstelijnszorg werken.
 • Ook krijg je een overzicht van de manier van samenwerken van huisartsen, fysiotherapeuten en andere
  zorgprofessionals.
 • Leer je wat professionals in de eerstelijnszorg van jou nodig hebben om een verwijsrelatie op te bouwen.
 • Terminologie en definities binnen het kwaliteitsbeleid komen beknopt aan de orde – als voorbeeld worden
  het KNMG-kwaliteitskader en het kwaliteitsbeleid van KNGF toegelicht.
 • Het CanMeds competentieprofiel wordt toegelicht, evenals de beroepsoverstijgende wet- en regelgeving.
 • Hoe zou je deze informatie als therapeut kunnen gebruiken om de kwaliteit van je praktijk goed te
  houden en waar nodig te verbeteren?
 • Welke kwaliteit verbeter instrumenten zou je kunnen gebruiken.
 • Hoe formuleer je je doelen SMART?
 • Het nut van intervisie, reflectie en de aspecten van kwaliteitsdenken komen op een praktische manier
  aan de orde (hoe doen dokters dit en wat kunnen therapeuten/coaches daarvan leren om nog beter te
  worden in wat zij doen?)

Wat kun je verwachten
Een deel van de dag wordt er theorie gegeven en voor een deel ga je als therapeut/coach praktisch aan de slag. Er komt beknopte uitleg en een praktische vertaalslag van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst, de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg) e.a. aan de orde. Een kijkje in de keuken van IFMS (individueel functioneren medisch specialisten), visitatie van medisch-wetenschappelijke verenigingen en instellingscertificering wordt gegeven. We gaan interactief aan de slag met casuïstiek uit de praktijk van de therapeut/coach, waarbij vooral praktische en goed toepasbare mogelijkheden worden gegeven om als therapeut/coach de samenwerking te verbeteren. Ook worden de grenzen van jouw therapeutische vaardigheden besproken: wat kun je als therapeut/coach doen en wanneer is doorverwijzen een betere optie? Aspecten van samenwerking met fysiotherapeut en/of huisarts komen aan de orde. Hoe schrijf je een brief aan een huisarts?

Verder gaan we interactief aan de slag met

 • De gezamenlijke voorbereiding: wat vind jij als therapeut/coach lastig?
 • Je krijgt een overzicht van wat huisartsgeneeskunde inhoudt (inhoudelijk en organisatorisch), en wat je
  daar als therapeut/coach van kunt merken.
 • Ook krijgt je inzicht van wat fysiotherapie inhoudt (inhoudelijk en organisatorisch), en wat je daar als
  therapeut/coach van kunt merken.
 • Er is ruimte om eventueel te bespreken wat een andere beroepsgroep precies inhoudt, indien dat voor de
  deelnemende therapeuten vanuit hun achtergrond van belang is.
 • Klassikaal oefenen en casussen uit eigen praktijk (of die van een collega) betrekken om een conclusie en
  plan van behandeling te formuleren.
 • Je leert zelf een conceptbrief aan de huisarts van deze (casus)patient schrijven (deze brieven worden
  besproken, vervolgens krijg je een format voor een dergelijke brief).

Voorbereiding nascholing
Voordat je aanwezig bent tijdens de lesdag, bereid je de les thuis voor door het maken van de studievragen in onze gebruiksvriendelijke online leeromgeving. Het maken van deze studievragen is verplicht voor deelname aan de lesdag zelf. Op deze manier komt iedereen met dezelfde voorbereiding naar de lesdag toe. Tijdens de lesdag ontstaat er hierdoor ruimte om verdieping aan de stof te geven door middel van praktijkcasussen en groepsoefeningen. Dit is één van de modernste technieken in educatie, genaamd ‘flip the classroom’. Con Amore raadt je aan om rekening te houden met deze voorbereiding in je planning.

Nadat je bent aangemeld voor de nascholing kun je uiterlijk een maand voor de nascholing een mail verwachten met daarin belangrijke informatie die je nodig hebt voor je voorbereiding en de lesdag. Ook volgt vlak voor de lesdag nog een herinnering. Wees er alert op dat je deze mails zult ontvangen.
Mochten er vragen zijn over de nascholing of over de voorbereidende vragen, dan kun je altijd contact met Con Amore opnemen via 085 401 9368 of info@conamore.com.

Online les
De online nascholingen vinden plaats via het platform Zoom. Hierover krijg je voor je les van start gaat, een mail met uitleg en een handleiding. Kom je hier niet uit, dan staat de servicedesk van Con Amore voor je klaar via 085 401 9368 of info@conamore.com.

Docent
Ria van Rooijen werkt als integratief sportarts en gebruikt haar kennis en vaardigheden op het gebied van sport- en leefstijlgeneeskunde, coaching, voeding, training, (fysio)therapie en als EMMETT Advanced Practitioner. In de jaren ’80 startte zij met fysiotherapie en vanuit haar interesse voor bewegen, preventie en bevorderen van gezondheid én nieuwsgierigheid naar hoe dat beter zou kunnen, is Ria geneeskunde gaan studeren. Daarna is zij zich gaan richten op de medische specialisatie Sportgeneeskunde.
Tot de zomer van 2017 was zij vooral actief sportarts, ook bij o.a. KNVB, Defensie, KNSA en nam op uitnodiging van het NOC*NSF deel aan team van de ruiterploeg op de Olympische Spelen van Beijing. Sinds 2017 deelt Ria graag haar kennis als docent bij Con Amore, mede om therapeuten te ondersteunen in hun eigen professionaliseringstraject en om de samenwerking tussen ‘regulier’ en ‘complementair’ te bevorderen waardoor ook regulier werkende (huis)artsen hun palet kunnen verbreden.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer