In de schijnwerper

Effect van dry-needling en beweging op triggerpoints

Bij het myofasciale pijnsyndroom (MPS) is er sprake van chronische pijn in spierknopen, myofasciale triggerpoints genoemd. In een recente studie is het effect van dry-needling en bewegingstherapie op deze triggerpoints en (nek)klachten bij patiënten met MPS onderzocht.

Het betrof een enkelblind, prospectief, gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek. Zeventig personen (leeftijd 18-45 jaar) met nekpijn vanwege myofasciale triggerpoints in de monnikskapspier gedurende meer dan drie maanden werden geïncludeerd en verdeeld in twee groepen. De experimentele groep ontving dry-needling en bewegingstherapie, terwijl de controlegroep alleen bewegingstherapie kreeg. 62 participanten deden de hele studieperiode mee.

De deelnemers uit de interventiegroep kregen drie maanden lang drie keer per week bewegingstherapie en ontvingen drie weken lang een keer per week een dry-needlingsessie. De andere groep volgde alleen de bewegingstherapie. Er werden metingen verricht naar pijnintensiteit, dikte van de monnikskapspier (gemeten via een echo) en beperkingen in bewegelijkheid van de nek.

De onderzoekers vonden significante verschillen tussen de twee groepen, zowel direct na de behandeling als drie maanden later. Bij de dry-needlinggroep nam de dikte van de monnikskapspier significant meer af. Dit gold ook voor de intensiteit van de pijn, die ‘s nachts, in rust en gedurende activiteit eveneens significant afnam. De onderzoekers concluderen dat dry-needling gecombineerd met bewegingstherapie gunstige effecten heeft op vermindering van de pijn bij MPS.

Bronvermelding:
Kormmaz, M.D. and Veylan, C.M. Effect of dry-needling and exercise treatment on myofascial trigger point: A single-blind randomized controlled trial. Complementary Therapies in Clinical Practice, volume 47, May 2022, 101571.

Contact

Wilt u meer informatie?
We helpen u graag verder.

Lees meer